Contoh Data Mining Keputusan Bermain Golf Berdasarkan Temperature Menggunakan Algoritma K-NN

Data

Select Attribute

  1. Play
  2. Temperature
PlayTemperature
no85.0
no80.0
yes83.0
yes70.0
yes68.0
no65.0
yes64.0
no72.0
yes69.0
yes75.0
yes75.0
yes72.0
yes81.0
no71.0

Data Tested

OutlookTemperatureHumidityWind
sunny85.085.0false
overcast80.090.0true
overcast83.078.0false
rain70.096.0false
rain68.080.0true
rain65.070.0true
overcast64.065.0true
sunny72.095.0false
sunny69.070.0false
sunny75.080.0false
sunny68.070.0true
overcast72.090.0true
overcast81.075.0true
rain71.080.0true

Apply Model

PlayPredictionConfidance NoConfidance YesTemperature
yesno1.00.085.0
nono1.00.080.0
yesyes0.01.083.0
yesyes0.01.070.0
yesyes0.01.068.0
nono1.00.065.0
yesyes0.01.064.0
nono1.00.072.0
yesyes0.01.069.0
noyes0.01.075.0
yesyes0.01.068.0
yesno1.00.072.0
noyes0.01.081.0
yesno1.00.071.0